OR

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders die hun zoon of hun dochter op de Meander hebben. Alle ouders die kinderen hebben op de Meander, kunnen lid worden van de Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt de school vooral bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. We hebben de activiteiten ondergebracht in commissies.

Te weten de commissies

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Feestelijke Ouderavond
 • Luizen
 • Ruilochtend
 • Lief en Leed
 • 11 November / Sint Maarten
 • Sport- en speldag
 • Verkeer (slapend)
 • Avond 4 daagse
 • Ouderbetrokkenheid

We vergaderen gemiddeld 8 x per jaar. De commissies komen vaker bij elkaar om te overleggen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdragen, die door de Ouderraad worden beheerd. Waar nodig, zal de Ouderraad extra hulp van ouders vragen bij het uitvoeren van activiteiten/festiviteiten.

Contactpersoon van school is Feddy Kamstra. Mailadres van de OR: or@sbodemeander.nl

Voor belangstelling voor de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter of de contactpersoon van school. 
Wanneer u contact op wilt nemen met een van de leden van de OR, dan kunt u hen mailen. Wijzigingen in de loop van het schooljaar zullen in de nieuwsbrief vermeld worden.

OR ledenlijst 2017-2018

 • Voorzitter : Ilona Hoendervanger
 • Secretaris : Irma Scholte
 • Penningmeester : Linda Buiter

Leden

 • Linda Buiter
 • Claudia Herwig
 • Jenny Bos
 • Ilona Hoedervanger
 • Bianca Dijkman
 • Linda Heling
 • Marlies Poortinga
 • Marloes Dalemans
 • Sebastiaan van Soest
 • Lonneke Kok
 • Irma Scholte
 • Gieneke Potze

Contactpersoon van school is Feddy Kamstra.

Takenlijst  schooljaar 2017-2018

Onder gestreepte is het aanspreekpunt over de desbetreffende commissie

Sint Maarten:
Jenny Bos
School: Sietske Postma

Sinterklaas:
Gieneke Potze, Bianca Dijkman, Lonneke Kok, Marlies Poortinga,
School: Monique Seefat

Kerst:
Sebastiaan van Soest, Bianca Dijkman, Ilona Jongejan
School: Monique Seefat

Pasen:
Irma Scholte, Ilona Jongejan
School: Harminke Dijk

Avond4daagse:
Linda Buiter, Sebastiaan van Soest, ………?
Catering: Jenny Bos

Sportdag:
Jenny Bos
School: Cor van Alff

Ruilochtend:
Jenny Bos
School: wisselend

Lief en Leed:
Irma Scholte, Jenny Bos
School: Feddy Kamstra, administratie

Ouderbetrokkenheid:
Linda Buiter
School: Catharina Hoiting en Henk Westerhof

Feestelijke Ouderavond:
Gieneke Potze, Bianca Dijkman, Marlies Poortinga, Ilona Hoendervanger, Irma Scholte, Linda Buiter, Sebastiaan van Soest
School: Feddy Kamstra

Luizen:
Bianca Dijkman , Jenny Bos
(hulpouders: Ineke, Bianca, Danielle)

Verkeer:
Slapend