Leerafdeling

Binnen de Meander volgt een groep studenten van Drenthe College een jaar lang stage. Annemarie Ritsema (opleider in de school van sbo de Meander) en  Saskia Faber (docent van Drenthe College) zwaaien samen de scepter over deze groep.

De nadruk van de stage ligt op het laten kennismaken, in een veilige leeromgeving, met de problematiek van kinderen in het speciaal onderwijs. Hierbij wordt een beroep gedaan op de creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van de student.

In de speciaal voor het leerbedrijf ingerichte ruimte krijgen stagiaires onder anderen lessen in rekenen en sociale vaardigheden, informatie over School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en het maken van een handelingsplan. Ze moeten ook presentaties houden over specifieke onderwerpen uit het speciale onderwijs waarmee ze kennis hebben gemaakt.
Daarnaast lopen studenten mee met de onderwijsassistenten en helpen ze bij de uitvoering van de lessen.

Het uitgangspunt van de leerafdeling is: Samenwerkend Leren en Leren van Elkaar.

Lees meer op de weblog van de Leerafdeling.
Contact en sollicitaties via leerafdeling@sbodemeander.nl.