Klassenouders

Groep D heeft dit jaar twee klassenouders. De moeder van Ruben (Inge) is dit jaar weer bereid om klassenouder te zijn. Ze zal worden geholpen door de moeder van Roos (Sanne). Ik wil deze ouders alvast heel hartelijk bedanken voor de bereidheid om deze taak te vervullen.