Les brandveiligheid

Vandaag was de brandweer op school en hebben de kinderen een les brandveiligheid gehad. Er is besproken hoe je brand kunt voorkomen, wat je moet doen wanneer je een brand ontdekt en hoe je een brand kunt blussen.

De speciale brandweerkleding werd getoond en de kinderen mochten de helm en laarzen passen. Juf mocht het brandweerpak aan. De  kinderen toonden veel belangstelling en ze hebben veel geleerd.