Unit 6 en Verkeer

U heeft in de laatste Nieuwsbrief een leuk stukje kunnen lezen over de activiteiten van Groep M in het kader van Verkeersonderwijs; t.w.”het “Dode Hoek “project  en het Theoretisch Verkeersexamen.  Ook  de groepen N en O hebben  meegedaan aan beide onderdelen. Het was heel leerzaam  om te ervaren waar de “dode hoeken” van een vrachtwagen zich bevinden als je achter het stuur zit en wat dus de gevaren zijn voor  de overige weggebruikers

Na veel  te hebben geoefend voor het Theoretisch Verkeersexamen zijn op 4 en 6 april  ,net als  alle leerlingen van groep M, ook de kinderen van de groepen N en O geslaagd. Gefeliciteerd allemaal. Een knappe prestatie.

Op een nog nader te bepalen datum zal ook het Praktisch examen worden afgenomen . Eerst zullen we de route ,gelegen  in de wijk Pittelo, een paar keer verkennen alvorens we het examen in samenwerking met vrijwilligers van  Unive Assen gaan afnemen.  We zullen U vroegtijdig op de hoogte brengen  van  datum  en tijdstip etc.

Leerkrachten Unit 6