Studiedag 3 april

Deze studiedag stond in het teken van de Academische Opleidingsschool (AOS). Vorig jaar maart zijn wij met het team een scholing gestart om onze onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Dit met als doel de onderwijskwaliteit te versterken zodat wij de goede dingen met onze leerlingen blijven doen.

In totaal zijn er vijf AOS expertgroepen, namelijk lezen, rekenen, PBS, ICT en Wereld Oriëntatie. Alle groepen hebben een onderzoeksvraag geformuleerd en dit uitgewerkt. De conclusies en aanbevelingen van deze onderzoeken zijn gepresenteerd aan het team. Een aantal uitkomsten kunnen worden meegenomen in het schooljaarplan van 2018-2019.

Naast de conclusies en aanbevelingen zijn er ook weer nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd waaraan wij, maar ook studenten, het komend schooljaar verder gaan werken.