Lekker naar buiten!

Het is vandaag eindelijk mooi weer, dus HUP lekker naar buiten! Waarom de spellingsles binnen doen als het ook buiten kan?! De kinderen vonden het fantastisch!

Wat hebben we geleerd?
Vandaag hebben we spellingscategorie 11: verkleinwoorden geoefend. Op het plein lagen drie hoepels met daarin een papiertje waarop het volgende stond:

  • pje
  • tje
  • je

De leerkracht noemde een woord op. Vervolgens moesten de kinderen het woord zelf omzetten in een verkleinwoord. Komt er -pje, -tje of -je achter? Ren dan zo snel mogelijk naar de juiste hoepel!