Zorgboerderij Ko-Bus

Op donderdagavond 11 januari is er brand uitgebroken bij zorgboerderij Kobus in Zeijerveen. Een vreselijk bericht! Er is veel van de inboedel verloren gegaan.
Ook op onze school zitten leerlingen die regelmatig naar Ko-Bus gaan voor naschoolse- en weekendopvang. Een enkel kind woont op Ko-Bus. Ook deze kinderen zijn spullen verloren.

De Meander krijgt veel vragen van ouders/verzorgers over hoe wij samen Ko-Bus kunnen ondersteunen. Een ex-leerling van de Meander heeft vorige week reeds een grote inzamelingsactie op touw gezet waarbij o.a. veel spullen zijn doorgestuurd naar Kobus. Ko-Bus geeft in het contact wat wij recent met hen hebben gehad aan, dat zij al heel veel spullen hebben gekregen en bedanken daar iedereen hartelijk voor. Kindcentrum De Meander en Ko-Bus hebben afgesproken dat zodra zij dingen nodig hebben zij een beroep op school kunnen doen. Mocht dat zover komen dan hoort u van ons.