Ouderpanel over verdere inrichting van Kindcentrum De Meander

Op Kindcentrum De Meander is een ouderpanel actief. Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een steeds wisselende groep ouders/verzorgers.

Wat is een Ouderpanel?
Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep van ongeveer 15 ouders over het onderwijs op school. Uit elke groep worden ouders/verzorgers willekeurig d.m.v. de plaats op de groepslijsten gekozen. Deelname aan het ouderpanel gebeurt natuurlijk geheel op basis van vrijwilligheid. De school is in ieder geval vertegenwoordigd door de directie, maar daarnaast kan ook een teamlid aanwezig zijn.
De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst worden aangereikt.
Het ouderpanel komt twee keer per schooljaar bijeen.

Op donderdagavond 8 februari van 19.30u-20.30u wordt een beperkt aantal ouders/verzorgers (per groep 1 ouder/verzorger) per mail uitgenodigd om mee te praten over mogelijke verdere inrichting van Kindcentrum De Meander. Tijdens deze avond gaat de oudergroep samen met directie in gesprek over de kansen, mogelijkheden, ideeën etc. die er onder ouders/verzorgers leven.

Kortom: op welke wijze kan Kindcentrum De Meander nog meer het verschil voor kinderen maken. Er is op deze avond een korte presentatie over de IKC-vorming en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen naar de thema-avond over IKC-vorming die op donderdagavond 22 maart van 19.30u-20.45u op de Meander plaatsvindt. Daarvoor zijn alle ouders/verzorgers van harte uitgenodigd.