Aangekondigde staking woensdag 14 februari 2018

Geachte ouders/verzorgers

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is er voor woensdag 14 februari 2018 een onderwijsstaking aangekondigd. Na twee landelijke stakingsacties is er nu gekozen voor een regionale staking in de drie noordelijke provincies. De redenen waarom opgeroepen wordt tot staking zijn een eerlijk salaris en minder werkdruk in combinatie met de zorg over het kunnen leveren van een goede onderwijskwaliteit en het ontstaan van een groot tekort aan leerkrachten. Plateau Integrale Kindcentra heeft begrip voor de argumenten van de stakers, niet alleen voor wat betreft de looneis voor leerkrachten maar vooral ook de werkdruk die voor zowel leerkrachten als onderwijsondersteunend personeel groot is.

Er is binnen Plateau geïnventariseerd hoeveel leerkrachten er willen gaan staken. Daaruit blijkt dat er per Kindcentrum verschillen zijn in stakingsbereidheid. Daarom zal er door de Kindcentra zelf besloten worden of de school in het geheel, gedeeltelijk of niet sluit tijdens de staking.

Paul Moltmaker,

Directeur-bestuurder

Aanvulling vanuit directie Kindcentrum De Meander:

De stakingsbereidheid op 14 februari 2018 onder Meanderpersoneel is erg groot, het is hierdoor onmogelijk leerlingen deze dag op te vangen. Kindcentrum De Meander hoofdlocatie aan de Wethouder Bergerweg is dus woensdag 14 februari in het geheel gesloten.

Met vriendelijke groet,

Henk Westerhof, directeur