Nieuwe leerlingenraad

Dit schooljaar is een nieuwe leerlingenraad samengesteld naar aanleiding van verkiezingen die begin dit schooljaar zijn gehouden. Op 2 november is deze raad echt van start gegaan. We hebben vandaag de taken verdeeld en ideeën uitgewisseld over de plannen/wensen voor de toekomst. Over deze plannen kan de leerlingenraad standpunten innemen. De voorzitter van de raad geeft de standpunten door aan de directie van de school. De vergaderdata zijn ongeveer één keer in de twee maanden op een donderdagmiddag in de vergaderkamer op de eerste verdieping.

In de leerlingenraad zitten namens de groepen J tot en met O : Quinty, Brenna, Ronon, Jochem, Ouassilla en Bram. Quinty is voorzitter en Ouasilla is secretaris. We gaan meedenken en meepraten over zaken als Sinterklaas , plein , regels enz.

Donderdag 9 november mogen wij samen met groep D naar het Gemeentehuis om daar samen met de burgemeester te ontbijten.

Wij vinden dat enorm leuk. Bovendien hebben wij er veel zin in om namens alle leerlingen wat te betekenen voor de school.