Techniekcircuit

In tweetallen werken de kinderen zelfstandig aan verschillende techniek- en natuurkundeproefjes. De opdrachten zijn elke les verschillend. De ene keer maken de kinderen bijvoorbeeld een stroomcircuit, bouwen ze bruggen, of doen ze proefjes die te maken hebben met statische elektriciteit. Er valt veel te ontdekken!